самоносещи складове SCAFFSYSTEM

САМОНОСЕЩИ СКЛАДОВЕ

Модулните стоманени самоносещи конструкции се изграждат чрез колони, подпорна конструкция, столици и укрепване. Колоните са с квадратно сечение, окомплектовани с перфорирана база, която служи за фиксиране към пода.

Модулните стоманени самоносещи конструкции се изграждат чрез колони, подпорна конструкция, столици и укрепване.

Колоните са с квадратно сечение, окомплектовани с перфорирана база, която служи за фиксиране към пода.

Първичната носеща конструкция (подова конструкция) с един или два наклона, с определен ъгъл, се изгражда от греди, единични или двойни с подходящо сечение. Гредите се закрепват посредством болтова връзка към заварени планки в горния край на колоните.

Вторичната конструкция, предназначена за захващане и укрепване на покривните панели се изгражда от греди с подходящо сечение. Фиксирането към първичната структура се извършва посредством щанцовани планки, с цел осигуряване на перпендикулярност на болтовите връзки. В допълнение се монтират и профили за захващане и укрепване на покривни панели.

Всички елементи, използвани за изграждането на стоманена самоносеща конструкция са горещо поцинковани или поцинковани по метода „sendzmir“  и са в съответствие със следните нормативи за сигурност и сертификати за носимоспособност:

 • CNR UNI 10011/97 – СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ПОСЛЕДВАЩИ ДОПЪЛНЕНИЯ
 • CNR UNI 10022/84 – СТУДЕНО ФОРМОВАНЕ НА ПРОФИЛИ
 • D.M. LL.PP. 14/2/1992 34232 - ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ ЗА МОНТАЖ
 • D.M. 81-2008 EN 10204/10149 – СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛИСТОВА СТОМАНА
 • UNI EN 10025 - (КАЧЕСТВО НА СТОМАНАТА)

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

 • SCAFFSYSTEM самоносещи складове

  SCAFFSYSTEM самоносещи складове

Сайтът използва бисквитки за Гугъл аналитик и използва Google Fonts, но не събира лични данни, примерно като личния Ви IP адрес. Повече за нашата политика можете да прочетете тук.